O poliklinike rozhodne súd

Milan Oravec / Marec 2004 / Prečítané 1930 krát
Občanov Pezinka sme prostredníctvom našich novín už viackrát informovali o úsilí mesta získať do svojho majetku budovu miestnej polikliniky, ako o tom v roku 2002 rozhodol Fond národného majetku. Napriek tomu mesto polikliniku nezískalo, ale prešla do majetku Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). S takýmto rozhodnutím Mesto Pezinok nie je spokojné, preto podalo určujúcu žalobu na súd proti trom inštitúciam, ktoré mali prevod polikliniky na mestskú samosprávu uskutočniť. Ide o Fond národného majetku, Bratislavský samosprávny kraj a Ministerstvo zdravotníctva SR. Ako nám povedal primátor mesta Oliver Solga, všetci veria, že súd rozhodne v prospech mesta. V súčasnosti je pezinská poliklinika v majetku aj správe BSK. Touto informáciou pre občanov chceme predísť ďalším dezinformáciam, ktoré sa v súvislosti s poliklinikou na verejnosti objavili.
Dňa 20. februára 2004 primátor mesta O. Solga dostal list od predsedu BSK Ľuba Romana, v ktorom sa píše:
   "Vážený pán primátor, nakoľko sa absolútna väčšina lekárov, ktorí sú dnes v nájomnom vzťahu, vyjadrila svojim podpisom ku zachovaniu súčasného stavu správcovstva na Poliklinike Pezinok, ako aj ďalšie ekonomické opatrenia riaditeľa polikliniky vedúce ešte tento rok k vyrovnanému rozpočtu polikliniky, rozhodol som, že polikliniku Pezinok nebudeme dlhodobo prenajímať inému subjektu. Alternatívne pripravujeme pre polikliniku projekt neziskovej organizácie, kde by prípadná účasť aj mesta Pezinok bola vítaná."
Ako uviedol primátor O. Solga, mesto má naďalej o polikliniku záujem, takisto ako aj nezisková organizácia či eseročka, ktorú skupina lekárov založila. Zatiaľ predseda BSK rozhodol tak ako je uvedené v liste. Mesto preto naďalej čaká na rozhodnutie súdu.

Ohodnoťte článok: