Pomôžte skautom z Modrého oblaku

sh / Marec 2004 / Prečítané 1827 krát
Pezinskí skauti organizovaní v 61. zbore Modrý oblak vyvíjajú celoročnú činnosť so zameraním na deti, ktoré vedú k pozitívnemu vzťahu k prírode. Okrem krúžkovej činnosti sa v minulom roku podieľali na organizovaní Dňa narcisov, cyklistických pretekov, Vianočných trhov, priniesli Betlehemské svetlo a iné.
Členovia sa pravidelne schádzajú v priestoroch bývalej Základnej školy na Cajlanskej ulici, ktoré im poskytlo mesto. Problémom je, že náklady na energie si musia platiť sami, preto sú odkázaní na pomoc sponzorov. Tí, ktorí by im boli ochotní pomôcť nech sa ozvú na tel. č. 033/644 1046 (domov), 0903 309 573 a 033/641 1126 (práca). Č. účtu: SLSP 0181206410/0900.

Ohodnoťte článok: