DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA MESTSKOM ÚRADE

Marec 2004 / Prečítané 1837 krát
Tradičný Deň otvorených dverí na Mestskom úrade v Pezinku sa tento rok bude konať v stredu 12. mája od 8.00 do 17.00 hod. Okrem tradičných besied s vedúcimi pracovníkmi MsÚ zameranými na aktuálne problémy mesta ponúka tento rok aj novinku v podobe Hodiny otázok a odpovedí s primátorom mesta O. Solgom. Nebude tiež chýbať tradičná možnosť na individuálne konzultácie. Prvýkrát bude mať táto akcia aj sprievodné podujatie.

Práca s mestskou políciouProgram:
(besedy v zasadačke č. 12)
8.00 hod. - Aktuálne otázky separovaného zberu a znečisťovania  ovzdušia v Pezinku (Oľga Moťovská)
10.00 hod. - Ako funguje Mestský úrad v Pezinku (kompetencie, organizačná štruktúra) - spojené s exkurziou po jeho jednotlivých oddeleniach
14.00 hod. - Bezpečnosť v meste a spolupráca občanov s Mestskou políciou (Ľudovít Farbula)
15.00 hod. - Čo sa pripravuje v aktualizácii Územného plánu Pezinka a Generel dopravy mesta (Michal Ondrovič)
16.00 hod. - Hodina otázok a odpovedí s primátorom mesta Pezinok Mgr. Oliverom Solgom.
Individuálne konzultácie:
- na všetkých pracoviskách Mestského úradu môžu občania konzultovať so zodpovednými zamestnancami svoje problémy, námety a pripomienky týkajúce sa života v meste.

Sprievodné podujatie:
15.00 hod. - prezentácia novej publikácie Dr. Jána Dubovského Vývoj verejnej správy v Pezinku.
Z kapacitných dôvodov odporúčame väčším skupinám záujemcov, aby sa ohlásili vopred (najneskôr do 10.5. 2004) na Mestskom úrade, referát vzťahov k verejnosti, tel. 033/6901 102, e-mail: eva.lupova@msupezinok.sk.

Ohodnoťte článok: