Informácie TV Pezinok

Peter Bittner / Február 2004 / Prečítané 1514 krát

   Opäť sme pripravili zmeny, ktoré by mali priniesť zvýšenie kvality nášho vysielania. Pridali sme hodinu obrazového vysielania o 23.00 hod. Aby sme sprehľadnili vysielaciu štruktúru začíname už od 16. februára vysielať podľa nového harmonogramu.
Relácia Týždeň má vysielacie časy určené na 9.00, 18.00 a 22.00 hod. Diskusnú reláciu Téma si budete môcť počas celého týždňa pozrieť vždy o 10.00, 17.00 a 23.00 hod. Jedinou výnimkou bude vysielanie v stredu o 17. a 18. hodine, kde premiéra diskusnej relácie z produkčných dôvodov zostáva o 18.00 hod.
Okrem týchto dvojhodinových blokov vám aj naďalej ponúkame videotextovú klipovú rubriku Kvinta s vysielacím časom vždy o 21.30 hod. v pondelok, stredu, piatok, sobotu a nedeľu a takisto reláciu Pohyby každý pracovný deň o 7.00 hod. a večer o 19.20 hod.
Pripomíname našu akciu Dobre naladený Pezinok. TV PEZINOK nájdete na 55. kanáli. Na príjem signálu z nášho vysielača potrebujete širokopásmovú anténu, najlepšie otočenú smerom na sídlisko Sever. Viac na tel. čísle TV PEZINOK 641 29 50 alebo firma RATES 640 45 34.

    9.00 h 10.00 h 17.00 h 18.00 h  22.00 h  23.00 h
pondelok  Týždeň Téma  Téma Týždeň  Týždeň  Téma
utorok  Týždeň  Téma  Téma  Týždeň Týždeň  Téma
streda  Týždeň  Téma  Týždeň  Téma  Týždeň  Téma
štvrtok  Týždeň  Téma  Téma  Týždeň  Týždeň  Téma
piatok  Týždeň  Téma  Téma  Týždeň  Týždeň  Téma
sobota  Týždeň  Téma  Téma  Týždeň  Týždeň  Téma
nedeľa  Týždeň  Téma  Téma  Týždeň  Týždeň  Téma

Ohodnoťte článok: