Podporte projekty nadácie REVIA

Zuzana Frnová / Február 2004 / Prečítané 1646 krát

 Chcete sa aj vy priamo podieľať na zveľaďovaní mesta či obce, kde žijete? Chcete mať istotu, že aspoň 2 percentá z daní, ktoré odvádzate do štátnej pokladnice, zostanú v našom regióne? Využite aj vy zákonnú možnosť rozhodnúť, na aké účely budú tieto dane použité a zadarmo pomôžete sami sebe.
O vašu dôveru sa uchádza aj Malokarpatská komunitná nadácia REVIA, ktorá je tu pre vás už osem rokov.
Vďaka vám sme v roku 2002 a 2003 získali z 1 percenta na rozvoj regiónu Malokarpatskej vínnej cesty 191 041 Sk a 152 815 Sk, ktoré pomohli riešiť potreby a problémy regiónu, ale aj poskytli radosť obyvateľom prostredníctvom zrealizovaných dobrovoľníckych projektov.
Vám všetkým, ktorí ste nám prejavili svoju dôveru a prispeli tak na kultúru, šport, mládež, školy, životné prostredie či sociálnu oblasť, ďakujeme!
Od roku 1997 sme podporili 460 vašich projektov sumou 4 233 196 Sk. Z konkrétnych projektov v Pezinku to boli - Etnofestival, divadelný festival Cibulák, festival chrámových zborov Ad Una Corda, lavičky, detské ihriská, skrášlenie okolia bytoviek, športové turnaje, rodinné centrá, tvorivé dielne detí, slávnosti lesa, vínne trhy a ochutnávky vín, udržiavanie kultúrnych tradícií a folklórnych festivalov, pomoc pri zdravotnej rehabilitácii Laja Slimáka, Valtra Schloegela a Maťa Kohúta, kampane Za čistejší Pezinok, Deň úsmevu a iné.
Ak ste sa rozhodli venovať 2 percentá daní prostredníctvom REVIE aj tento rok, aktuálne tlačivá po vyplnení v spolupráci s vašim účtovníkom zašlite do 15. apríla 2004 (živnostníci a právnicke osoby) alebo do 30.4. 2004 (zamestnanci) na príslušný daňový úrad, podľa vášho pracoviska.
Aj v tomto roku vám ponúkame možnosť doručiť tlačivá s údajmi o nadácii prostredníctvom našich dobrovoľných spolupracovníkov. Pokiaľ máte pre nás otázky, radi vám ich zodpovieme v kancelárii Malokarpatskej komunitnej nadácie REVIA na Moyzesovej ul. č. 26 alebo telefonicky na č. 641 3011 a 0905 960 797, e-mail: revia@revia.sk . Tlačivá nájdete aj na internetovej stránke www.revia.sk.


Ohodnoťte článok: