Na stavbu radnice využili tiež Weltzov dom

Petra Pospechová, Peter Wittgrúber / Február 2004 / Prečítané 1756 krát
Po získaní prvých mestských privilégií sa mesto rozhodlo postaviť budovu, ktorá by bola sídlom magistrátu a zároveň reprezentovala, ktorá by bola jeho symbolom. Na stavbu novej radnice boli využité dva meštianske domy na Trhovej ulici (dnes Štefánikova) a pri mestskom potoku sa nachádzajúci mestský kúpeľ. Jednou zo spomínaných budov bol tzv. Weltzov dom, ktorý stál v juhovýchodnom nároží dnešnej budovy radnice (dnes vinotéka a zmenáreň) a mal podobu dvojpodlažnej kamennej stavby s rovným stropom, siahajúcim do výšky asi dnešných horných ukončení okien. V druhej stavebnej etape (okolo r. 1619) boli jeho miestnosti zaklenuté valenou klenbou.
   V súvislosti s dlžobami jedného z majiteľov domu, Ernesta Weltza, nariadila mestská rada v Pezinku v roku 1627 úradnú obhliadku jeho domu. Mestskej rade boli totiž predložené dlžobné úpisy z roku 1625, v ktorých sa spomínaný Weltz v prospech veriteľa zrieka polovice svojho domu, stojaceho vedľa domu obecného. Išlo o klenbové miestnosti orientované do ulice: o malú klenbovú miestnosť za bránou Trhovej ulice, veľkú izbu s dvoma klenbami, kuchyňou a pitvorom s príslušenstvom, izbu nad pánom Kellerom spolu s komorou. Súčasťou domu bola aj klenbová pivnica, lisovňa a klenbová stajňa pri potoku.  V zmysle rozhodnutia mestskej rady bola polovica Weltzovho domu obhliadnutá na to určenými remeselníkmi: tesárom Štefanom Millnerom a murármi Wolfom Gräbišom, Gašparom Wilhalmom a Baltazárom Christoffom a odhadnutá na 1130 zlatých. Každá miestnosť bola samostatne popísaná a jej hodnota vyjadrená v zlatých: 1. horné obydlie, ku ktorému patria dve klenbové miestnosti, kuchyňa a kuchynské príslušenstvo bolo odhadnuté osobami k tomu vybratými na 600 zlatých, 2. trojité (trojdielne) trochu nižšie položené klenbové obydlie, kuchyňa s príslušenstvom na 250 zlatých, 3. klenbová pivnica na 80 uh. zl., 4. polovica lisovne na 40 zl., 5. lis na 25 zl., 6. stajňa (koniareň) pri potoku na 35 zl.
Súčasťou domu a teda aj predmetom obhliadky bola aj trojdielna budova na námestí, v ktorej mali svoje pracovné miestnosti lekárnik, remenár a ďalší neznámy remeselník. Tieto boli odhadnuté na 35, 30 a opäť 35 zlatých.
Aj vďaka dochovaným magistrátnym zápisniciam si môžeme dnes doplniť predstavu o podobe meštianskeho domu z prvej tretiny 17. storočia, domu, ktorý je dnes súčasťou radničného komplexu.

Ohodnoťte článok: