Činnosť mestského podniku sa rozbieha

Milan Oravec / Február 2004 / Prečítané 2852 krát
  V uplynulých dňoch začal činnosť nový mestský podnik - Mestský podnik služieb. Jeho riaditeľom sa na základe konkurzu stal Ing. Slavomír Fuňa (na snímke), ktorému sme položili niekoľko otázok:
l Vo funkcii ste ešte veľmi krátko, ale iste už máte predstavu ako bude vyzerať činnosť podniku v najbližšom období...
- Úloh na začiatku máme veľa, postupne musíme sfunkčniť celú našu činnosť. Začali sme s úpravou priestorov na Trnavskej ulici č. 10, kde bude mať podnik sídlo, lebo boli vo veľmi zlom stave. Je to stará budova, do ktorej sa roky neinvestovalo. Práce musíme vykonať v krátkom čase, súbežne s plnením iných úloh.
l Od 1. januára ste prevzali do správy krytú plaváreň. Je to zariadenie, s ktorým budete mať asi dosť problémov, pretože doteraz bolo stratové, a zrejme to nebude inak ani pod vašou správou...
- Plavárni ozaj venujeme v súčasnosti najviac času. Robíme viacero opatrení, aby sa jej činnosť a ekonomické výsledky zlepšili, aby straty boli čo najnižšie. Chceme dosiahnuť, aby ju navštevovalo viac ľudí a bola čo najviac využitá. Vieme, že to bude ťažké, ale musíme dosiahnuť obrat k lepšiemu. Postaráme sa o lepšie využitie aj ostatných priestorov, aby bolo viac vyťažené fitnescentrum, sauna, masáže. Chceme zlepšiť aj prostredie, začali sme montážou žalúzií.
l Stredisko športových zariadení sa bude starať aj o letné kúpalisko na sídlisku Sever a futbalový štadión...
- Na letnom kúpalisku začneme v
marci. Objekt musíme pred sezónou vyčistiť, vymaľovať, rátame s menšou prestavbou, chceme odstrániť problémy s vodou, zakúpiť slnečníky a iné. Na štadióne chceme tiež urobiť úpravy, najmä oplotenie, inštalácie v budove, vybudovať ďalšie udržiavané ihriská. Dôležité bude, aby sme na tieto úpravy mali finančné prostriedky.
l Zdá sa, že Stredisko správy športových zariadení má úloh neúrekom. Ako je to so Strediskom služieb a správy bytov?
- Tu začíname pripravovať zmluvy o bytoch, rokujeme so spoločenstvami vlastníkov bytov. Konkétne úlohy začneme plniť od mája. Máme svoju údržbársku skupinu, po dohode s vlastníkmi bytov začneme zabezpečovať revízie zariadení a iné práce. Predpokladáme, že sa budeme starať asi o 800 bytov. Mestský podnik služieb pripravuje aj zriadenie ďalších služieb podľa zriaďovacej listiny, ale to budeme robiť postupne.