Prispejte na činnosť špičkovému zboru

mš / Február 2004 / Prečítané 1734 krát
Pezinský chrámový zbor AD UNA CORDA sa obracia s prosbou na občanov o podporu činnosti formou poukázania 2 percent dane, čo umožňuje zákon č. 595/2003 Z.z. o daniach z príjmov.
Podľa tohto zákona sa daň z príjmov (jednotlivcov aj firiem) môže rozdeliť na dve časti, prvú časť (98 percent) musíte odviesť štátu a druhú (2 percentá) môžete poukázať neziskovej organizácii. Ak nevyužijete túto možnosť, automaticky celá vaša daň z príjmov (100 percent) je odvedená štátu.
Vašu finančnú pomoc mienime použiť na činnosť a napredovanie zboru.
Bližšie informácie a tlačivá vám poskytneme na adrese: AD UNA CORDA - pezinský chrámový zbor, Ing. Marián Šipoš, SNP 17, 902 01 Pezinok, tel. +421 905 510 988, e-mail: sipos@dopravoprojekt.sk , web: www.auc.s .
K najvýznamnejším aktivitám zboru patrí účasť na medzinárodných súťažiach - v Taliansku (1994 Rím, špeciálna cena), v Rakúsku (1996 Viedeň, laureát), v Českej republike (1998 Svátky písní, Olomouc, 1. miesto), vo Francúzsku (2000 Saint-Quentin, 3. miesto), na Malte (2002 Valetta, 1. miesto). Zbor AD UNA CORDA výborne reprezentoval mesto a Slovensko na festivaloch a koncertných cestách vo viacerých krajinách Európy a v USA.

Ohodnoťte článok: