Vďaka nadácii realizujeme nové projekty

Február 2004 / Prečítané 1688 krát
Aktivita učiteľov na Základnej škole Holubyho ul. sa prejavila aj pri vypracovávaní projektov, ktoré nám schválila Malokarpatská komunitná nadácia REVIA.
Vďaka finančnej podpore 4000 korún sme mohli v decembri 2003 založiť Fit klub Zea. Cieľom klubu je zlepšiť zdravotný stav žiakov cvičením s fit loptami, zameraným na posilňovanie chrbtového svalstva.
Sumu 3000 korún nám REVIA poskytla na projekt Šport do škôl. Z dotácie sme zakúpili buzoly a kompasy pre krúžok orientačného behu. Chceme tým pomôcť žiakom pri príprave na mestské a okresné súťaže.
Vďaka nadácii sme mohli kúpiť aj multimediálny počítač, ktorým rozšírime počítačovú učebňu. Budú ho využívať nielen žiaci ale aj učitelia.
Chceme poďakovať nadácii REVIA za doterajšiu pomoc a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Ohodnoťte článok: