Poďakovanie

Február 2004 / Prečítané 1753 krát

 Dňa 21.1. 2004 sme sa navždy rozlúčili s našou mamičkou
Jolankou HOTOVOU,
učiteľkou v dôchodku. Ďakujeme všetkým súcitným spoluobčanom za kvetinové dary a prejavy sústrasti, ktoré zmiernili náš hlboký žiaľ. Smútiaca rodina

 Srdečná vďaka za účasť a prejavy sústrasti všetkým priateľom a známym, ktorí sa zúčastnili na poslednej rozlúčke s našim drahým
Štefanom DEMOVIČOM,
ktorý zomrel po tragickej nehode dňa 9.1. 2004. Smútiaca rodinaOhodnoťte článok: