Spomíname

Február 2004 / Prečítané 1908 krát

 Dňa 5.2. 2004 uplynuli dva roky, čo nás navždy opustil
vo svojich nedožitých 17 rokoch
Janko SERAFÍN.
S láskou a smútkom v srdci spomína smútiaca rodina.
Chýbaš nám, veľmi...
Ďakujeme všetkým, ktorí mu s nami venujú tichú spomienku.

 Dňa 2. februára uplynulo 11 rokov čo nás navždy opustil
drahý manžel, otec a dedko
Ján PONIŠT.
S láskou spomínajú manželka a dcéry s rodinami.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.

Odišla si náhle, nečakane a na rozlúčku nebol čas, tvoj odchod zabolel všetkých nás. Chceli by sme zastaviť tú chvíľu a späť vrátiť čas, pre nás si však nezomrela,
ale spomienky na teba zostanú navždy v nás.
Dňa 20. februára 2004 uplynulo 10 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá matka, babička a prababička
Mária KLANDUCHOVÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej prosím tichú spomienku.
S láskou spomínajú dcéry s rodinami.

Zavrel oči, srdce prestalo biť,
musel zomrieť, aj keď tak veľmi chcel žiť.

Dňa 28. februára 2004 uplynú 2 bolestné roky, čo nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec, svokor a deduško staviteľ
Stanislav MIŠKOVSKÝ.
Kto ste ho poznali, prosíme, venujte mu tichú spomienku. S láskou spomínajú manželka Mária a synovia s rodinami.

 Dňa 16. marca uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý
 Jozef HANDREICH.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.

Nezomrel ten,
kto v srdciach ostáva.

Zomrela Gabika Serafínová

 V stredu 21. januára 2004 sme sa na pezinskom cintoríne navždy rozlúčili s našou dlhoročnou kolegyňou a priateľkou Gabikou SERAFÍNOVOU, ktorá zomrela po ťažkej chorobe vo veku nedožitých 43 rokov svojho života.
Nezomrel ten, kto ostáva v našich srdciach.
Spomínajú kolegovia z MsÚ

Poďakovanie

 Chceli by sme sa v mene smútiacej rodiny poďakovať za dôstojnú smútočnú rozlúčku s našou najdrahšou a milovanou Gabikou SERAFÍNOVOU, ktorú dňa 21.1. 2004 vykonal pán kaplán rímsko-katolíckeho úradu ako aj za príhovor pána primátora. Ďakujeme všetkým za prejavenú sústrasť. Vždy spomínala, že má dobrú rodinu, úprimných, milých a chápavých priateľov a spolupracovníkov. Chýbaš... nezabudneme nikdy, ostávaš navždy v našich spomienkach.

Manžel Ján a dcéra Lenka

Zomrel Severín Sandtner

   Vo štvrtok 12. februára sme sa i my spolupracovníci z Mestského úradu, ako i kamaráti, rovesníci a známi rozlúčili poslednýkrát so Severínom SANDTNEROM, dlhoročným riaditeľom Podniku bytových služieb. Svoju neľahkú a často i nevďačnú prácu vykonával rád a v prospech občanov nášho mesta. Patrí mu za to naša vďaka i nehynúca spomienka na dobrého človeka.
Kolegovia z MsÚ a PBS

Poďakovanie
Dňa 12.2. 2004 sme odprevadili na poslednej ceste nášho najdrahšieho Severína SANDTNERA.
Ďakujeme rodine, priateľom, kolegom, známym a zástupcom Mestského úradu v Pezinku za slová sústrasti a kvetinové dary.

Manželka a deti


Ohodnoťte článok: