Zmeny v poskytovaní príspevkov na kompenzáciu

Február 2004 / Prečítané 2095 krát
Zákonom č. 45/2004 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov, s účinnosťou od 1.2. 2004 prišlo k zmenám v poskytovaní peňažných príspevkov na kompenzáciu a peňažného príspevku na opatrovanie.
Všetky peňažné príspevky na kompenzáciu, vyplácané podľa zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov sa od 1.2. 2004 začínajú prehodnocovať. Počas prehodnocovania sa uvedené príspevky nevyplácajú. Ak po prehodnotení správny orgán zistí, že občan nespĺňa podmienky podľa predpisov účinných od 1.2. 2004 peňažné príspevky odníme. Ak má naďalej občan na peňažné príspevky nárok budú mu priznané a aj doplatené od 1.2. 2004.
Občanom s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorým boli vyplácané účelové peňažné dávky sociálnej starostlivosti (napr. peňažný príspevok 300 Sk z dôvodu používania francúzskych barlí) do 31.12. 2003 a nemali podanú žiadosť v období od 31.12. 2003 sa tieto dávky zastavujú bez vydania rozhodnutia. Táto skupina občanov si môže podať žiadosť o peňažné príspevky a bude riešená od podania žiadosti, podľa účinného zákona od 1.2. 2004.

Niektoré zmeny peňažných príspevkov:
príspevok na diétne stravovanie sa z doterajších 983 Sk mesačne mení na 1000 Sk, 500 Sk a 300 Sk (podľa choroby);

  • príspevok súvisiaci s hygienou alebo opotrebovaním šatstva a bytového zariadenia sa zvyšuje z 200 na 300 Sk;

  • príspevok na prevádzku osobného vozidla sa zvyšuje z 500 na 700 Sk;

  • na výšku príspevku za opatrovanie má vplyv príjem občana s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP); peňažný príspevok sa kráti o sumu, ktorá prevyšuje 1,2 násobok sumy životného minima, čo predstavuje 5052 Sk;

  • skúma sa majetok a úspory občana s ŤZP, príspevok sa neposkytne ak hodnota majetku a úspor presahuje 800 000 Sk.

   Bližšie informácie o zmenách v poskytovaní príspevkov sa dozviete na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Pezinku, Štefánikova 10.


Ohodnoťte článok: