Neplatíte daň z nehnuteľnosti za zosnulých?

Február 2004 / Prečítané 1676 krát
  Marec je mesiacom, keď správca dane z nehnuteľnosti - Mesto Pezinok, vyrubuje každému obyvateľovi mesta, ktorý je vlastníkom nehnuteľnosti, daň. Zároveň doručí platobné výmery na daň z nehnuteľnosti platcom dane - obyvateľom.
Mrzí nás, ak sa vyskytnú prípady, že platobné výmery sú adresované človeku, ktorý už zomrel. Stáva sa, že pozostalí platia daň v mene zosnulého aj niekoľko rokov bez toho, aby si daň z nehnuteľnosti, ako noví vlastníci, prehlásili na seba.
Podľa zákona č. 317/92 Zb. o dani z nehnuteľnosti a zákona č. 511/92 Zb. o správe daní a poplatkov, v znení neskorších noviel je daňovník povinný oznámiť správcovi dane rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti nastali. V prípade, že tak neurobí, správca dane je oprávnený vyrubiť pokutu.
Ak do vašej domácnosti doručíme platobný výmer adresovaný človeku, ktorý zomrel, oznámte to správcovi dane, ktorý vám vydá tlačivo "Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti" na vyplnenie. Vyhneme sa tak zbytočným omylom, keď mŕtvi platia dane z nehnuteľnosti a nechtiac zraňujeme živých zasielaním platobných výmerov im blízkym zomrelým.

Ohodnoťte článok: