Prvý polrok na školách

hf / Február 2004 / Prečítané 1800 krát
Pezinské základné školy v tomto školskom roku navštevuje 2462 žiakov. Najviac žiakov má ZŠ Fándlyho 699 a ZŠ Kupeckého 676. Nasledujú ZŠ Na bielenisku so 497 žiakmi, ZŠ Holubyho 345 a ZŠ Orešie 245.
V prvom polroku neprospelo 53 žiakov a 58 nebolo klasifikovaných. Čo sa týka dochádzky na vyučovanie, každý žiak v priemere vymeškal 29,8 hodín.
Základnú umeleckú školu v tomto školskom roku navštevuje 400 žiakov, z nich 233 na polrok prospelo s vyznamenaním. Centrum voľného času v 52 krúžkoch navštevuje 548 detí. Na 60 uskutočnených podujatiach sa zúčastnilo 5403 návštevníkov.

Ohodnoťte článok: