Vybavovanie sťažností

Február 2004 / Prečítané 1749 krát
  Mesto Pezinok v roku 2003 prijalo na vybavenie 30 sťažností, z ktorých bolo 10 opodstatnených, 16 neopodstatnených a štyri čiastočne opodstatnené. Dvadsaťpäť ďalších podaní bolo odstúpených iným orgánom, príslušným na vybavovanie sťažností.
Opodstatnené sťažnosti sa týkali dodržiavania stavebného zákona, dodržiavania verejného poriadku, chovu zvierat, predaja výrobkov a služieb na trhovom mieste, predaja v obchodoch a prenájmov.
Neopodstatnené sťažnosti boli na ceny odpadu v rekreačných a chatových oblastiach, na postup pri vybavovaní žiadosti o stavebné úpravy, vymáhanie nájomného, miestne poplatky a iné.
Hlavna kontrolórka Mesta Pezinka v správe, ktorú prerokovalo Mestské zastupiteľstvo, konštatuje že sťažnosti boli vybavené v súlade so zákonom č. 152/98 Z.z.

Ohodnoťte článok: