Využite veľkokapacitné kontajnery

Ing. Oľga Moťovská / Február 2004 / Prečítané 1686 krát
  Mestslý úrad vyjde v ústrety občanom pri likvidácii objemného odpadu a drobných stavebných odpadov. V dňoch 1. - 14. marca budú po meste rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery určené na tento odpad. Stanovištia kontajnerov nájdete vyznačené na mapke na úradných tabuliach alebo sa informujte na Mestskom úrade, oddelení výstavby a životného prostredia, tel. č. 690 1150.
Žiadame občanov, aby do kontajnerov nedávali odpad s obsahom škodlivín, napr. žiarivky, farby, batérie a akumulátory, elektrické a elektronické zariadenia, kyseliny, rozpúšťadlá, fotochemické látky a podobne. Na celoročný zber odpadu s obsahom škodlivín vám slúži zberné miesto na Šenkvickej ulici č. 12, v sídle firmy Petmas.

Ohodnoťte článok: