Názvy ulíc v lokalite TURIE BREHY

Február 2004 / Prečítané 1712 krát
V lokalite Turie brehy, ktorá sa nachádza na pravej strane Fajgalskej cesty v blízkosti Limbachu, sa začali kolaudácie niektorých novopostavených rodinných domov. V tejto individuálnej bytovej výstavbe by malo byť po dokončení 72 domov.
Mestské zastupiteľstvo na poslednom zasadnutí určilo názvy troch novovzniknutých ulíc: Podhorská ulica, Vincúrska ulica a ulica Kamenica. Vily Agát, Breza, Javor a Lipa budú na Fajgalskej ceste.
V súvislosti s prijatým VZN č. 1/2004 o názvoch ulíc v tejto lokalite vzniká fyzickým a právnickým osobám, ktoré tam bývajú povinnosť dať si do súladu svoje príslušné doklady - napr. preukaz totožnosti, živnostenský list a pod.

Ohodnoťte článok: