VZNIKOL NOVÝ mestský podnik

Február 2004 / Prečítané 1993 krát
V októbri minulého roku Mestské zastupiteľstvo schválilo vznik novej príspevkovej organizácie s názvom Mestský podnik služieb (MPS). Jej hlavným poslaním je správa bytového hospodárstva a zabezpečenie správy športových zariadení a služieb. Na podporu ekonomických výsledkov môže MPS vyvíjať aj iné obchodné aktivity a služby, ale nesmie dôjsť k narušeniu plnenia jeho hlavného poslania a predmetu činnosti.
Podnik bude mať dve strediská - Stredisko služieb a správy bytov a Stredisko správy športových zariadení. Každé stredisko bude mať svojho vedúceho.
MPS vznikol 1. januára 2004. Jeho sídlo bude na Trnavskej ul. č. 10. Riaditeľom nového podniku sa stal Ing. Slavomír Fuňa.