Voľba prezidenta SR a REFERENDUM

Február 2004 / Prečítané 2382 krát
  Predseda NR SR rozhodnutím č. 1/2004 Z.z. o vyhlásení voľby prezidenta Slovenskej republiky, určil deň konania voľby prezidenta SR v termíne 3. apríla 2004. Ak nezíska ani jeden z kandidátov nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, druhé kolo voľby sa uskutoční o dva týždne - 17. apríla 2004.
Prezident SR Rudolf Schuster rozhodol na základe petície občanov o vyhlásení referenda o predčasných voľbách, ktoré sa uskutoční v rovnakom termíne ako voľba prezidenta - v sobotu 3. apríla 2004.
Na zabezpečenie voľby prezidenta i konania referenda primátor mesta Pezinka určil volebné a hlasovacie miestnosti, miesto a čas ich konania. Voľba a hlasovanie sa v Pezinku uskutoční v 15 okrskoch od 7.00 do 22.00 hod.

 Primátor mesta určil pre voľbu prezidenta SR a referendum tieto volebné a hlasovacie miestnosti:
Okrsok č. 1
Volebná a hlasovacia miestnosť - Základná škola, Holubyho ul. 14
Ulice: Bratislavská č. 1 - 87 a 2 - 102, Jesenského, Za koníčkom, Holubyho, Radničné nám., Potočná, Farská, Mladoboleslavská, Mýtna, Št. Polkorába.
Okrsok č. 2
Volebná a hlasovacia miestnosť - Družina mládeže, Kollárova ul. 1
Ulice: Záhradná, M.R. Štefánika, Kollárova.
Okrsok č. 3
Volebná a hlasovacia miestnosť - Gymnázium, Senecká ul. 2
Ulice: Moyzesova, Tehelná, Za dráhou, Senecká, Kalinčiakova, Hollého, Lesnícka, Natalin dvor, Šancova, Sama Chalupku, Pod lipou, Meisslova.
Okrsok č. 4
Volebná a hlasovacia miestnosť - Základná umelecká škola, Trnavská ul. 1
Ulice: Slnečná, Dobšinského, Sládkovičova, Šenkvická cesta, Panholec, Muškátova, Rulandská, Silvánová, Hroznová.
Okrsok č. 5
Volebná a hlasovacia miestnosť - Materská škola ul. gen. Pekníka 2
Ulice: Jilemnického, Jiráskova, Šafárikova, Gogoľova, Trnavská, Nálepkova, Švemova, Markušova, gen. Svobodu, kpt. Jaroša, gen. Pekníka, F.P. Drobiševa.
Okrsok č. 6
Volebná a hlasovacia miestnosť - Základná škola, Cajlanská ul. 88
Ulice: Cajlanská, Bottova, Banícka, Dr. Bokesa, Malacká cesta,
Krížna, Kutuzovova, Kučišdorfská dolina, Baba, Stupy.
Okrsok č.7
Volebná a hlasovacia miestnosť - Materská škola, Svätoplukova 51
Ulica: L. Novomeského.
Okrsok č. 8
Volebná a hlasovacia miestnosť - Základná škola, Kupeckého ul. 74
Ulice: Svätoplukova 1 - 5, Kupeckého, Zámocká, Rázusova, Kuzmányho, Malokarpatská, Zigmundíkova, Na bielenisku, Slnečné údolie, Reisinger, Leitne, Kukučínova.
Okrsok č. 9
Volebná a hlasovacia miestnosť - Základná škola, Na bielenisku 2
Ulice: Suvorovova, Svätoplukova 6 - 51.
Okrsok č. 10
Volebná a hlasovacia miestnosť - Materská škola, Vajanského ul. 16
Ulice: Vajanského, Hviezdoslavova, SNP, Fraňa Kráľa, Bernolákova.
Okrsok č. 11
Volebná a hlasovacia miestnosť - Klub dôchodcov, Hrnčiarska ul. 35
Ulice: Hrnčiarska, Za hradbami, SOŠ PZ, Kamenice, Vincúrska, Podhorská.
Okrsok č. 12
Volebná a hlasovacia miestnosť - Družina mládeže - Fándlyho ul. 11
Ulice: Mierová, 1. mája, Obrancov mieru, Fándlyho.
Okrsok č. 13
Volebná a hlasovacia miestnosť - Stredné odborné učilište, Komenského ul.
Ulice: Majakovského, Gorkého,
Puškinova, Tolstého, Saulakova, Komenského, Nerudova.
Okrsok č. 14
Volebná a hlasovacia miestnosť - Materská škola, Bystrická ul. 1
Ulice: Bystrická, Bratislavská 108 - 130.
Okrsok č. 15
Volebná a hlasovacia miestnosť - Základná škola, Orešie 2
Ulice: Cintorínska, D. Virgoviča, Družstevná, Gróbska cesta, Hečkova, Hurbanova, Jána Raka, Krkavec, Limbašská cesta, Matuškova, Myslenická, Nová, Orešie, Podkarpatská, Štúrova, Vinice, Železničná, Glejovka.

Upozornenie pre voličov:
Voličské zoznamy sú k dispozícii na nahliadnutie a vykonanie zmien na Mestskom úrade, Radničné nám. 7, kanc. č. 6 (prízemie). Tu sa vydávajú aj voličské preukazy. Zmeny a vydávanie preukazov je možné vykonať do 2. apríla 2004 do 12.00 hod. Žiadame všetkých oprávnených voličov, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali zoznamy a vykonali potrebné zmeny.
Voliči, ktorí v čase volieb nebudú prítomní v mieste svojho trvalého bydliska si môžu na Mestskom úrade vyžiadať voličský preukaz, aby mohli voliť v ktoromkoľvek volebnom okrsku na celom území Slovenskej republiky.
Právo voliť majú občania Slovenskej republiky, ktorí v deň volieb dovŕšili 18 rokov veku a zdržiavajú sa v deň volieb v SR.

Kandidáti na prezidenta

1.  Stanislav Bernát (54)
2.  Martin Bútora (60)
3.  Ivan Gašparovič (61)
4.  Jozef Kalman (52)
5.  Ján Králik (53)
6.  Július Kubík (64)
7.  Eduard Kukan (64)
8.  Vladimír Mečiar (61)
9.  František Mikloško (56)
10.  Ľubo Roman (59)
11.  Rudolf Schuster (70)
12.  Jozef Šesták (58)

Kampaň pred voľbami:
od 19.3. do 1.4. do 7.00 hod.

Moratórium:
1.4. od 7.00 do 3.4. do 7.00 hod.

REFERENDUM

Kampaň pred referendom:
od 22.3. do 1.4. do 7.00 hod.

Moratórium:
1.4. od 7.00 do 3.4. do 7.00 hod.


Ohodnoťte článok: