BSK ponúka spoluprácu

Zita Schneiderová / December 2003 / Prečítané 2001 krát
V rámci podpory propagácie aktivít cestovného ruchu pripravuje Bratislavský samosprávny kraj na rok 2004 prezentácie na zahraničných výstavách a veľtrhoch v spoluúčasti v národnom stánku Slovenskej republiky, pričom sa prednostne zameriava na susedné krajiny (Česko, Poľsko, Rakúsko), ale aj na krajiny s vysokým trhovým potenciálom.
Cieľom účasti na podujatiach je podpora návštevnosti kraja a priblíženia atraktívnosti jeho prostredia ako cieľového miesta pre dovolenkový pobyt.
BSK má záujem osloviť a zapojiť do spolupráce čo najširší okruh subjektov pôsobiacich v cestovnom ruchu tak, aby návštevník získal komplexný obraz o ponuke kraja.
Touto cestou vám ponúkame spoluprácu pri tvorbe príťažlivej prezentácie v krajinách našich susedov propagáciou vašich aktivít, poskytnutím informácií a propagačného materiálu o produktoch cestovného ruchu v jazykových mutáciach (nemecky, poľsky, anglicky). V prípade záujmu o túto formu prezentácie kontaktujte BSK, odbor regionálneho rozvoja a priestorového plánovania, oddelenie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce, tel. 02/5542 3138, kl. 258, príp. na e-mail: cestovnyruch@region-bsk.sk.

Ohodnoťte článok: