Anketa o najlepšieho športovca

December 2003 / Prečítané 2049 krát
Ako sme už avizovali v minulom čísle, v januári sa uskutoční vyhlásenie najlepších športovcov Pezinka roku 2003. Do hodnotenia sa môžete zapojiť aj vy, prostredníctvom anketového lístka, ktorý uverejňujeme na vloženom liste v tomto vydaní našich novín. Hlasovať môžete v kategóriach seniorov a juniorov, v oboch je potrebné určiť najlepších jednotlivcov a tiež kolektívy. Svoje hlasy môžete dať desiatim jednotlivcom a trom kolektívom.
Komisia mládeže a športu pri MsZ v Pezinku v spolupráci s redakciou Pezinčana pripravili zoznam najúspešnejších športovcov, z ktorých môžete vybrať tých najlepších. Tento zoznam nemusí byť kompletný, preto vo vašom hlasovaní môžete určiť aj športovca alebo kolektív, ktorý nie je v našom zozname. Do hodnotenia možno zahrnúť aj Pezinčanov, ktorí pôsobia v iných kluboch, rozhodujúce je trvalé bydlisko.
Vyplnené anketové lístky odovzdávajte do 12.1. 2004 v redakcii Pezinčana na Holubyho 42, na vrátnici Domu kultúry alebo u A. Šindlerovej v kancelárii prvého kontaktu na MsÚ, Radničné nám. 7. Spomedzi hlasujúcich vyžrebujeme troch výhercov vecných cien.