Blahoželáme

December 2003 / Prečítané 2272 krát

 Dňa 9.11. 2003 sa dožil 80 rokov života manžel, otec, dedko a pradedko
Rudolf POTROK.
Všetko najlepšie do ďalších rokov života želajú manželka Ľudmila, dcéry Ľudmila a Mária s rodinami.

 Dňa 28.1. 2004 sa dožíva naša drahá mamička pani
Margita KRAUSOVÁ  80 rokov.
Všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia a Bohom sprevádzané ďalšie roky života Ti prajú dcéry a synovia s rodinami. K pozdravu sa pripája svatka Horno