Spomíname

December 2003 / Prečítané 1970 krát

 Dňa 28.11. 2003 uplynuli tri roky, čo nás opustil
drahý manžel, otec a dedko
Vladimír HACAJ.
S láskou spomínajú manželka a synovia s rodinami.

 Dňa 2.12. 2003 uplynuli 4 roky od najsmutnejšieho dňa, keď nás na vždy opustil náš milovaný otec a dedko
Rudolf MARKE.
Slzy v našich očiach nevysychajú, spomienky na Teba stále zostávajú. Dcéra Eva a vnuk Martin

 Dňa 10.12. 2003 uplynulo 10 rokov, čo nás navždy opustil
manžel, otec, dedko a svokor
Štefan VALKA.
S láskou spomína celá rodina. Kto ste ho poznali venujte mu prosím tichú spomienku.

 Dňa 18.12. 2003 si pripomenieme 7 rokov, čo nás vo veku 23 rokov opustil náš syn, otec a brat
Marcel VAGAČ
z Pezinka. Spomínajú rodičia a deti Marcelko a Monika.

 Dňa 20.12. 2003 uplynie 5 rokov od smrti našej drahej mamičky, babičky, tety a sestry
Márie JURANOVEJ,
 rod. Horečnej z Pezinka.
Drahá mamička, už nemôžeš vôňu kvetov znať. Už Ti len kytičku na hrob môžeme dať, a s láskou a úctou na Teba v dobrom spomínať.
Dcéra Helena, bratia Aladár, Radek, Igor a vnúčatá.

Ako z Tvojich očí žiarila láska, obetavosť a dobrota, tak budeš nám chýbať do konca života.
Dňa 6.1. 2004 uplynie päť smutných rokov od chvíle, keď nás náhle a navždy opustil náš drahý manžel, otec a dedko
Ing. Milan MATIS.
Ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli a spomínajú s nami. Smútiaca rodina

   Boh je láska, a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom.
Dňa 26.12. 2003 si pri svätých omšiach o 8.00 hod. v Kláštornom kostole a o 9.00 hod. v Dolnom kostole v Pezinku s bolesťou v srdci pripomenieme 1. výročie náhleho odchodu do večnosti vo veku 78 rokov našej drahej manželky, mamičky, babičky a prababičky
Júlie FÉDEROVEJ, rod. Strapákovej z Pezinka. Za jej láskavé srdce a za starostlivosť ju porúčame pod ochranu Panny Márie a Božského Srdca Ježišovho, ku ktorým sa denne v modlitbách utiekala. S úctou a láskou v modlitbách na ňu spomínajú manžel Jozef, deti Júlia, Medard, Jozef, Štefánia, František, Ján, Vladimír, Alena a Peter s rodinami a ostatní pozostalí. Daj jej, Bože, večné odpočinutie.

 


Ohodnoťte článok: