AKADÉMIA ku Dňu zdravotne postihnutých

Milan Oravec / December 2003 / Prečítané 2365 krát

Ferko Oláh (na vozíčku) a Darinka prispeli do programu pesničkou   Mesto Pezinok usporiadalo 3. decembra pri príležitosti Medzinárodného dňa zdravotne postihnutých akadémiu NÁŠ DEŇ. Nadviazalo tak na minuloročné podujatie, ktoré pozostávalo z primátorovho prijatia dobrovoľníkov z rôznych organizácii v meste, ktoré pomáhajú spoluobčanom s poškodeným zdravím.
V tomto roku organizátori zmenili obsah podujatia, aj keď cieľ bol rovnaký. Keďže sa konalo vo väčších priestoroch v Dome kultúry mohli sa na ňom zúčastniť i samotní zdravotne postihnutí. Do hľadiska prišli i početní dôchodcovia, rodinní príslušníci, priatelia a známi zdravotne postihnutých a účinkujúcich detí.
V úvode akadémie sa prítomným prihovoril viceprimátor Ing. Jozef Chynoranský. Ocenil záslužnú prácu dobrovoľníkov a spomenul konkrétnu pomoc mesta zdravotne postihnutým. V takmer dvojhodinovom programe vystúpili tanečníci z klubu spoločenského tanca Petan, deti z Materskej školy na Vajanského ulici a z Hestie, žiaci zo Základnej umeleckej školy Eugena Suchoňa a skupina Break Step. Televízia Pezinok uviedla dokumentárny film Je to osud... o zdravotne postihnutom Pezinčanovi. Sprievodným podujatím bola výstava prác zdravotne postihnutých detí.
Vystúpenie detí z Materskej školy na Vajanského ulici   Správkyňa Malokarpatskej komunitnej nadácie REVIA Drahoslava Finková poďakovala pri tejto príležitosti darcom, ktorí prispeli do fondov na podporu telesne postihnutých Valtera Schlegela a Maťa Kohúta. Pripomíname, že na nákladnú dlhotrvajúcu rehabilitačnú liečbu Maťa môžete ešte stále prispieť na bankové konto 2660 740003/1100, variabilný symbol 666 (Fond na Rozlet pre Maťa).


Ohodnoťte článok: