Výročie materskej školy

BV / December 2003 / Prečítané 2183 krát
Materská škola Za hradbami 2 oslávila 30. výročie svojho založenia. V priebehu troch desaťročí sa menil kolektív zamestnankýň aj detí. Meradlom našej práce je najmä spokojnosť detí a ich rodičov. Dnes už navštevujú našu MŠ deti našich bývalých detí. Materská škola realizuje projekt Naša MŠ zdravá škola. S deťmi pracuje špeciálny pedagóg na logopédiu. Deti sa tu môžu učiť anglický jazyk.
Výročie sme si pripomenuli slávnostnou Pracovnou radou, na ktorú sme pozvali hostí z Mesta Pezinok, Rady školy, Rady rodičov a bývalé zamestnankyne MŠ. Zamestnankyne MŠ pripravili kultúrny program spojený s občerstvením. Oslava sa niesla v priateľskej atmosfére a príjemnom spomínaní.
Tešíme sa, že budeme vychovávať ešte mnoho ďalších generácií, ktoré budú mať na dni strávené v našej MŠ pekné spomienky.