Rokovania poslancov

December 2003 / Prečítané 2070 krát
Podľa schváleného plánu práce na rok 2004 bude mať Mestské zastupiteľstvo v budúcom roku sedem riadnych zasadnutí a jedno slávnostné. Prvé pracovné zasadnutie MsZ sa uskutoční 13. februára. Rovnaký počet pracovných zasadnutí bude mať Mestská rada, ktorá zasadá spravidla dva týždne pred rokovaním mestského zastupiteľstva.