Činnosť Regionálnej rozvojovej agentúry

Ing. Eva Lupová / December 2003 / Prečítané 2130 krát
Dňa 28. novembra sa v Senci uskutočnilo Valné zhromaždenie (VZ) Regionálnej rozvojovej agentúry (RRA) Senec-Pezinok.
Začiatok rokovania VZ bol venovaný hodnoteniu činnosti agentúry a jej hospodárenia v roku 2003. Okrem štandardných výkonov, ktorými sú najmä poskytovanie konzultačných služieb, predovšetkým v oblasti poradenstva pre štrukturálne fondy, dvaja pracovníci agentúry zrealizovali tiež viacero konkrétnych projektov. Dva sa týkali predreferendovej kampane vstupu do Európskej únie, ďalšie boli zamerané na analýzu potenciálu Bratislavského samosprávneho kraja, budovanie partnerstva a posilnenia úlohy slovenských podnikateľov v rozšírenej EÚ a projektový zámer podporený holandskou vládou v rámci programu bilaterálnej spolupráce. Ten by mal pomôcť miestnym samosprávam pri čerpaní prostriedkov zo štrukturálnych fondov. Čo sa týka finančných dimenzií činnosti agentúry v roku 2003, jej bežné výdavky dosiahli 1,471 mil. Sk, z toho 70 percent bolo krytých dotáciami a 30 percent z vlastných zdrojov.
Predmetom rokovania VZ bol i rozpočet a plán činnosti na rok 2004. V tejto súvislosti VZ prijalo závery súvisiace s jej komerčnou stratégiou, vrátane cenníka poskytovaných služieb. VZ tiež schválilo zmenu stanov združenia, týkajúcej sa členského príspevku. Ten bude po novom limitovaný len dolnou hranicou 10 tisíc Sk.
Bližšie informácie o RRA Senec-Pezinok možno získať na www.rrasenec-pezinok.sk.

Ohodnoťte článok: