INFORMUJTE SA O FONDOCH

Ing. Eva Lupová / December 2003 / Prečítané 2061 krát
  Vďaka podpore Delegácie Európskej komisie v SR zorganizovala Regionálna rozvojová agentúra Pezinok-Senec v prvú decembrovú stredu v Dome kultúry v Pezinku seminár na tému S vami a pre vás, zameraný na budovanie partnerstva a posilnenie úloh slovenských podnikateľov v rozšírenej Európskej únii. Jeho súčasťou boli workshopy, v rámci ktorých mali prítomní podnikatelia možnosť pracovať na konkrétnych žiadostiach na čerpanie podpory zo štrukturálnych fondov.
Záujemcovia z podnikateľskej obce, ktorí chcú získať bližšie informácie z oblasti štrukturálnych fondov sa môžu kontaktovať na: Regionálnu rozvojovú agentúru Pezinok-Senec, Kysucká ul. 14, Senec, tel. 02/4592 4962 alebo Regionálnu kanceláriu Bratislavského samosprávneho kraja, Komenského ul. 29, Pezinok, tel. 033/640 0779.