Klub darcov nadácie REVIA

Revia / November 2003 / Prečítané 2114 krát
Budovanie detských ihrísk, podpora športových podujatí, tvorivých dielní, aktivít detí, divadelného festivalu, festivalu chrámových zborov, prezentácii vín a regiónu, rekonštrukcií historických objektov, pomoc sociálnym skupinám, starostlivosť o životné prostredie - to sú akcie, ktoré sa uskutočnili s podporou Malokarpatskej komunitnej nadácie REVIA.
V tejto podpore dobrovoľníckych neziskových aktivít obyvateľov v regióne chce nadácia REVIA i naďalej pokračovať.
Spoločnosti Orange Slovensko a Slovenská sporiteľňa ponúkli finančné prostriedky na podporu myšlienky darovania prostredníctvom Klubu darcov. Ide o klub fyzických osôb, ktoré sa rozhodnú darovať finančný obnos na projekty obyvateľov. Ak niekto daruje 1000 Sk, rovnakou sumou prispejú aj Orange Slovensko a Slovenská sporiteľňa. Maximálna suma oboch spoločností na jedného darcu je 5000 Sk a 50 000 Sk na jednu komunitnú nadáciu.
Vyzbierané finančné prostriedky zostanú v regióne a použijú sa na potreby obyvateľov, na ich neziskové projekty. Projekt bude trvať do augusta 2004, výber podporených projektov sa uskutoční v septembri.
Finančný príspevok darcovia môžu poslať na číslo účtu 0182134287/0900. Bližšie informácie vám poskytnú na infolinke 0905 960 797.

Ohodnoťte článok: