Poďakovanie

November 2003 / Prečítané 2017 krát
 Ďakujeme všetkým príbuzným, spolupracovníkom, priateľom a známym, ktorí odprevadili dňa 12.8. 2003 na poslednej ceste nášho zosnulého Jána GOLDU.
Ďakujeme tiež za prejavené sústrasti a kvetinové dary. Smútiaca rodina

Ohodnoťte článok: