Blahoželáme

November 2003 / Prečítané 2267 krát

 Krásne životné jubileum 75 rokov oslávila 2.11. 2003 naša drahá mamička a babička
Šarlota ŠUHAJOVÁ
z Pezinka. Všetko najlepšie, veľa zdravia a šťastia jej želá dcéra Vierka a vnuci Vladimír a Martin.

 Dňa 19. novembra sa dožila 80 rokov
Gizela RISCHEROVÁ.
K vzácnemu jubileu jej zo srdca blahoželajú a prajú veľa zdravia a šťastia dcéra Edita s rodinou


 Manželia Albert a Jolana KACERLOVCI oslávili 6.11. 2003
60. výročie sobáša. Kým sa zdvihnú čaše vína k Vášmu sviatku otec, mať, je tu vinš od dvoch synov, dcér, vnúčat a pravnúčat.
Dožili ste sa prekrásnej chvíle,
prešli ste krajinou bolesti, lásky.
Žite dlho medzi nami, kým Vás má
me nie sme sami!
Našu vďačnosť nenahradí ani tisíc
krásnych slov.
Múdrosť našich predkov radí - váž
si svojich rodičov!

To Vám zo srdca želajú štyri deti s rodinami, sedem vnúčat a deväť pravnúčat.


Ohodnoťte článok: