Výsledky bezpečnostnej akcie

at / November 2003 / Prečítané 1953 krát
V rámci dopravno-bezpečnostnej akcie v celom Bratislavskom kraji v dňoch 10. - 16. novembra boli policajti vo zvýšenom počte i na cestách okresu Pezinok. Akcia bola zameraná na odhaľovanie priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, trestných činov spáchaných v súvislosti s cestnou premávkou a odhaľovanie ostatných trestných činov a priestupkov.
V okrese Pezinok bolo do akcie zapojených 86 príslušníkov, najmä poriadkovej a dopravnej polície. Počas šiestich dní zistili 713 dopravných priestupkov. Na mieste
ich vyriešili blokovou pokutou 307, celková výška uložených pokút dosiahla vyše 145 tisíc Sk. V 96 prípadoch bol zistený nevyhovujúci technický stav vozidla a 71 vodičov nemalo zapnuté osvetlenie na vozidle. V troch prípadoch si sadli vodiči za volant pod vplyvom alkoholu. Policajti zadržali 25 osvedčení o evidencii vozidla a 4 vodičské preukazy. V dvoch prípadoch boli zadržané tabuľky s evidenčným číslom vozidla. Ďalej sa vyskytli priestupky: 20 používanie telefónu počas jazdy, 11 nesprávny spôsob jazdy, 55 ostatné porušenie pravidiel cestnej premávky.


Ohodnoťte článok: