Návšteva z Bruselu

OS / November 2003 / Prečítané 2160 krát
Pracovné stretnutie s riaditeľkou kancelárie Bratislavského samosprávneho kraja v Bruseli Andreou Oel - Brettschneiderovou sa uskutočnilo na MsÚ v Pezinku 13.11. 2003. Cieľom stretnutia bolo informovať o potrebách verejnej správy nášho regiónu a jednotlivých obcí v súvislosti s čerpaním prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie a o pomoci pri budovaní kontaktov so zahraničnými partnermi a našej prezentácii na pôde EÚ. Na stretnutí sa za mesto Pezinok zúčastnil Mgr. Oliver Solga a vedúca útvaru vzťahov k verejnosti Ing. Eva Lupová.

Ohodnoťte článok: