KALENDÁR PODUJATÍ

Ing. Eva Lupová / November 2003 / Prečítané 2199 krát

   Už siedmy raz vydalo mesto Pezinok Kalendár podujatí na rok 2004. Okrem názvu a stručnej charakteristiky pripravovaných aktivít z oblasti kultúry, športu, ale i sociálnej a spoločenskej, v ňom možno nájsť aj kontakt na ich organizátorov a samozrejme termín, kedy sa jednotlivé podujatia uskutočnia. Táto pomôcka vyjde v náklade tisíc kusov a záujemcom je k dispozícii v Informačnom centre v Pezinku, Radničné nám. 9.