Mesto prijíma žiadosti na garáže

OS / November 2003 / Prečítané 2085 krát
Jedným z dôležitých bodov Programového vyhlásenia mestského zastupiteľstva bolo aj riešenie dopravy v meste. S tým súvisí aj vyhradenie priestorov na výstavbu garáží, najmä na sídliskách Muškát, Sever, Juh a v niektorých ďalších lokalitách. Mesto v súčasnosti spracúva projektovú dokumentáciu a vysporadúva pozemky. Zároveň už prijíma žiadosti od občanov na výstavbu alebo umiestnenie garáží. Občania, ktorí majú záujem o garáže sa môžu obrátiť priamo na oddelenie výstavby MsÚ. Podmienkou je, aby mali trvalý pobyt v danej lokalite, vlastnili automobil a zaviazali sa, že garáž nebudú používať na iné účely.