Mestské zastupiteľstvo v decembri

November 2003 / Prečítané 2060 krát
Posledné riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Pezinku v tomto roku sa uskutoční v piatok 12. decembra. Poslanci budú.prerokúvať rozpočet mesta na rok 2004, plán tvorby a čerpanie fondov a plán práce Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva na budúci rok. Dôležitými bodmi rokovania budú záväzné nariadenia o dani z nehnuteľnosti a o odpadoch.

Ohodnoťte článok: