Pezinčania na Salamandri

September 2003 / Prečítané 1655 krát
  V dňoch 11. - 13. septembra sa uskutočnili v Banskej Štiavnici tradičné Salamandrové dni, ktoré sú nielen oslavou a pripomienkou ťažkej baníckej práce a jej bohatej histórie, ale aj radosťou zo stretnutí so starými priateľmi. V ostatných rokoch sa na tomto celoslovenskom podujatí zúčastňujú aj baníci z Pezinka spolu so svojimi rodinnými príslušníkmi a dobrou dychovkou. V sobotu 13. septembra za krásnou zástavou baníckeho spolku kráčal spolu s baníkmi a dychovou hudbou Grinavanka aj primátor mesta Oliver Solga a poslanec mestského zastupiteľstva Peter Wittgrúber. Ešte predtým obidvaja sfárali do slávnej štôlne Glanzenberg, v ktorej v ten deň bola osadená pamätná tabuľa mesta Pezinok. Po sprievode zástupcov banských miest prijal nášho primátora banskoštiavnický primátor Marián Lichner.

Ohodnoťte článok: