Svätý Otec poctil svojou prítomnosťou naše mesto

September 2003 / Prečítané 1624 krát
Ťažko je niekoľko dní po návšteve Svätého Otca, hodnotiť historický význam jeho návštevy i skutočnosť, že na svojej ceste z Bratislavy do Trnavy poctil svojou prítomnosťou aj naše mesto. O tejto mimoriadnej udalosti, ktorá nemá obdobu v celých dejinách Pezinka budeme ešte písať v budúcom čísle Pezinčana spolu s rozsiahlou fotoreportážou. Dnes sme sa spýtali na pocity primátora mesta Mgr. Olivera Solgu, ktorý mal na starosti zabezpečenie výzdoby a prác súvisiacich s prejazdom Pápeža Jána Pavla II. so sprievodom cez naše mesto:
   - Je úplne samozrejmé, že pre mňa ako pre primátora mesta, ale i ako veriaceho človeka, to bola udalosť skoro zázračná a dodnes si asi ešte naplno neuvedomujeme akej pocty a milosti sa nám, Pezinčanom, dostalo. Málokoho z nás asi niekedy v minulosti napadlo, že Svätý Otec nielen prejde naším mestom, ale že ho budeme mať možnosť aspoň na krátky okamih aj vidieť. Na druhej strane je nám určite aj trochu ľúto, že kvôli vyše polhodinovému meškaniu sa v Pezinku nemohol zastaviť, tak ako to bolo vopred dohodnuté. Osobne i listom som J.E. apoštolskému nunciovi pánovi arcibiskupovi Nowackému vysvetlil, že Pezinok je jediné mesto na Slovensku, ktoré má v erbe Pannu Máriu a že i naši kňazi - seniori a s nimi všetci Pezinčania by mali obrovskú radosť z malého zastavenia Svätého Otca. Aj z hľadiska ochrany sme splnili všetky podmienky Úradu pre ochranu verejných činiteľov, ktoré nám dali. Som však i napriek tomu presvedčený, že aj tak môžeme byť všetci šťastní najmä z posolstva, ktoré nám, Slovákom, Svätý Otec zanechal. Ďakujem tiež všetkým našim občanom, ktorí prišli v takom obrovskom množstve privítať Svätého Otca a vytvorili tak krásnu atmosféru mimoriadneho dňa nášho mesta.
   Na záver chcem len pripomenúť, že na dare, ktorý odovzdávali Mesto Trnava a Trnavská univerzita a ktorým je kniha napísaná samotným Svätým Otcom, sa podieľalo grantom aj mesto Pezinok.

 


Ohodnoťte článok: