Myšlienky o víne

September 2003 / Prečítané 1933 krát

Dobré víno robí dobrú náladu, dobrá nálada prináša dobré myšlienky, dobré myšlienky dávajú vznik dobrým skutkom a dobré skutky robia človeka človekom.
® ® ®
Ten kto sa pri víne smeje, ten žije dlhšie.
® ® ®
Ani milovať, ani piť víno nie je možno bez lásky a hlbokého citu.
® ® ®
Otrokom vína a žien je len slabý muž. Silný a múdry im vládne.
® ® ®
Isté je len jedno: žena i víno majú svoje ráno, poludnie i večer.
® ® ®
Ak sedíte vo vinárni s krásnou ženou, vždy sa k niečomu dostanete. Aspoň k plateniu.
® ® ®
Vo víne je síce pravda, je však nutné citlivo rozoznať po koľkom litri.
® ® ®
Víno a deti hovoria pravdu.


Ohodnoťte článok: