O vidieckej turistike

Ing. Eva Lupová / September 2003 / Prečítané 1726 krát
  Sprievodným podujatím Vinobrania v Pezinku je seminár na tému Možnosti rozvoja vidieckej turistiky a agroturistiky v Bratislavskom kraji, ktorý sa uskutoční 19. septembra 2003 o 9.30 hod. v zasadačke na Štefánikovej ul. 10 (I. poschodie). Účastníci sa oboznámia s koncepčnými zámermi rozvoja cestovného ruchu v podmienkach Bratislavského samosprávneho kraja a možnosťami podpory podnikania vo vidieckej turistike, agroturistike a ďalších doplnkových službách cestovného ruchu. Informácie na túto tému prednesú zástupcovia Ministerstva hospodárstva, Ministerstva pôdohospodárstva, Úradu vlády a Bratislavského samosprávneho kraja. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na tel. 033/647 43 02, tik@post.sk .

Ohodnoťte článok: