VITAJTE na pezinskom Vinobraní

Mgr. Oliver Solga / September 2003 / Prečítané 1547 krát
Vážení hostia, milí spoluobčania,

mám vzácnu a príjemnú povinnosť, aby som vás ako nový primátor mesta srdečne pozdravil a privítal na tohtoročnom Vinobraní 2003 v Pezinku. O práci vinohradníkov a vinárov sa toho najmä v tomto čase vždy popísalo veľa poetického a vzletného, pretože poézia a literárne zveličenie akosi k vínu patria. To, čo však k vínu patrí na prvom mieste, je tvrdá a často nedocenená práca. Sme radi, že ešte stále sú medzi nami ľudia, ktorí každoročne podstupujú riziko, akým je i dnes pestovanie krehkého viniča, výsadba nových viníc, boj s počasím, škodcami i nepriazňou kompetentných úradov. Až na konci tohto snaženia je potom ten ospevovaný "božský" nápoj, ktorý nám dáva krídla, rozväzuje jazyk a v ktorom znova a znova hľadáme ukrytú pravdu.
Často si ani neuvedomujeme, že čaro priateľského posedenia v pivničke pri pohári zlatistého moku začína už v januárových mrazoch pri strihačke a prechádza celým rokom starostlivosti o vinicu a víno, ktoré sa tak stáva biblickým symbolom snaženia a poctivej práce, ktorá je nakoniec podľa zásluhy spravodlivo odmenená.
Aj slávnosti Vinobrania 2003 majú byť takou odmenou a pripomenutím, že každá práca vykonávaná poctivo a s láskou si zaslúži našu pozornosť a oslavu aspoň raz do roka.
Preto vás všetkých, milí priatelia, srdečne vítam na tohoročnom pezinskom Vinobraní a prajem vám veľa príjemných zážitkov. Na záver mi, prosím, dovoľte vysloviť aj neskromné želanie, aby vo vašich mysliach a srdciach boli spomienky na Pezinok navždy zviazané nielen s dobrým vínom, ale aj s dobrými a pohostinnými ľuďmi, lebo Pezinčania vždy boli aj sú takí.
So želaním zdravia, radosti a všetkého dobrého.


Ohodnoťte článok: