Program EPICENTRUM - Centrum voľného času

September 2003 / Prečítané 1841 krát

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

Mladoboleslavská 3, tel.: 641 20 20

   Centrum voľného času ponúka v školskom roku 2003/2004 pravidelnú záujmovú činnosť:

Krúžky pre deti z MŠ:
Škôlkarium (3 - 6 rokov), Mama, ocko poď sa hrať (4 roky a viac), Tanečníček (4 - 6 rokov), Gymnastika (5 - 6 rokov), Anglický jazyk (3 - 6 rokov).

Krúžky pre deti ZŠ a mládež:
Kurz prežiť (ZŠ a mládež), Chovateľský (ZŠ), Psíček a mačička (ZŠ), Pes - priateľ človeka (ZŠ).
Nemecký jazyk (6 - 12 rokov), Spevácky + hra na flautu (ZŠ), Hra na gitare (od 10 rokov), Anglický jazyk (I. stupeň ZŠ), Anglický jazyk (II. stupeň ZŠ), Divadelný (ZŠ a mládež), Tanečný (II. stupeň ZŠ a mládež).
Malý výtvarník (5 - 7 rokov), Mladý výtvarník (8 - 10 rokov), Kresba a grafika (12 - 16 rokov), Keramický I (I. stupeň ZŠ), Keramický II (II. stupeň ZŠ), Netradičné aranžovanie (10 - 15 rokov), Textilný dizajn (od 14 rokov), Fotoklub (8. - 9. ročník a SŠ).
Pohybovka (pohybové hry - 6 - 9 rokov), Mažoretky (10 - 13 rokov), Roztlieskávačky (10 - 13 rokov), Basketbal dievčatá (II. stupeň ZŠ), Moderné tance (ZŠ), Moderná gymnastika (I. stupeň ZŠ), Posilňovanie (od 14 rokov), Stolný tenis (od 8 rokov), Šach (ZŠ a mládež).
Malý letecký modelár (3. - 4. roč-ník), Letecký modelár vetrone (5. - 9. ročník), Lodný modelár (4. - 9. ročník), Klub modelárov pre mládež RC - U model, Záujmový krúžok upútaných modelov, Raketový modelár, Klub internet, Počítačové hry (2. - 4. ročník), Základy výpočtovej techniky (5. - 9. ročník), Počítačové hry (5. - 9. ročník), Pokračovanie v program. jazyku PASCAL, Rádioelektronika.

Bližšie informácie:
Centrum voľného času, Mladoboleslavská 3, Pezinok, č.t. 033/641 20 20.


Ohodnoťte článok: