Blahoželáme

September 2003 / Prečítané 1670 krát

Čas plynie, roky tíško pribúdajú... Do ďalších rokov radosť, lásku a šťastie a všetko príjemné a krásne!
Dňa 16. septembra sa dožila krásnych sedemdesiatich narodenín
Mária NUNVÁŘOVÁ.
K vzácnemu životnému jubileu jej zo srdca blahoželajú manžel Jaroslav, dcéra Alena a syn Jaroslav s rodinami.

V dňoch 17. a 18. októbra 2003 sa dožívajú 50 rokov života
Božka a Ľubomír ČECHOVCI z Cajlanskej ulice.
Drahí rodičia!
Mama a oco, chvíľa žitia je taká krátka a už je tu
Vaša 50-ka. Čas nám letí...
Pri tejto príležitosti si na Vás spomínajú synovia Branko a Zdenko s priateľkami, mama a Šuško.
Prajeme Vám obom veľa zdravia a šťastia.

Dňa 28.8. 2003 sa dožíva manžel, otec, svokor a dedko
Ján HLAVANDA
75. narodenín. Pri tejto príležitosti mu srdečne blahoželajú
s prianím zdravia, šťastia, zo srdca prajú
manželka Ružena a deti s rodinami.

Krásne životné jubileum 70 rokov oslávi 18.9. 2003 pani
Ružena HLAVANDOVÁ
Drahej mame a babičke ďakujeme za všetku lásku, obetavosť a starostlivosť, s akou pre nás stále vytvára teplo domova. Želáme do ďalších rokov veľa zdravia, životnej sily a spokojnosti. Manžel Ján a deti s rodinami.