V dychovkárskom preši najlepšia Križovianka

September 2003 / Prečítané 1714 krát
Pred tromi rokmi sa Spolok dychovej hudby Cajlané, Kultúrne centrum Pezinok a Fanklub Cajlané rozhodli pravidelne organizovať Medzinárodný súťažný festival pod názvom Dychovky v preši. Podujatie malo za cieľ obohatiť kultúrny život v našom meste a propagovať dychovú hudbu.
Organizátori na začiatku zbierali skúsenosti z iných podobných festivalov. Hlavný organizátor nášho festivalu František Féder navštívil preto už tradičné podujatia v Hodoníne, Kyjove a Ratíškoviciach.
Dnes po troch ročníkoch nášho festivalu môžeme konštatovať, že pezinskí organizátori vyzreli, vďaka čomu úroveň podujatia sa neustále skvalitňuje. Na festival prichádza stále viac divákov a o účasť sa uchádza čoraz viac popredných slovenských, moravských a rakúskych dychoviek.
Záverečný spoločný koncert všetkých zúčastnených dychoviek   Novinkou tohtoročného festivalu bolo, že sa konal dva dni. V sobotu 23. augusta sa konali propagačné, pozývacie koncerty. V raňajších hodinách na trhovisku na Kupeckého ul. koncertovala Vištučanka - minuloročný víťaz súťaže, ktorá sa uskutočňuje v rámci festivalu. Podvečer pred Zámkom sa predstavili Ivanka a domáci Cajlané.
V nedeľu od desiatej hodiny zneli v uliciach Pezinka tóny dychovky, muzikanti zvolávali priaznivcov tejto hudby na poobedňajší hlavný festivalový program.
Dopoludní sa zišli všetky zúčastnené orchestre pred Domom kultúry a odtiaľ spoločne v sprievode mažoretiek prešli na nádvorie Zámku, kde sa konala súťaž dychoviek. Poradie ich vystúpení určil žreb. Postupne sa predstavili Nadličanka, Minciar, Skačianka, Križovianka, Weidner Dorfmusik a Cajlané. Ich vystúpenia hodnotila odborná porota i samotní diváci.
Odborná porota udelila dve ceny - Hlavnú cenu za najlepší umelecký výkon a Cenu za najlepší spevácky výkon. Hlavnú cenu pririekla Dychovej hudbe Križovianka a za spev ocenili Skačianku.
Dve ceny hlasovaním udelili aj diváci - Cenu za najobľúbenejšiu pieseň (Tak jak teče do Dunaja Morava od Miroslava Iršu) získali Cajlané a Cenu za najlepšiu kapelu, podobne ako u odbornej poroty, Križovianka. Cenu primátora, tak ako v minulom roku, získali domáci Cajlané.
Na záver súťaže sa po prvý raz na festivale uskutočnil spoločný koncert všetkých zúčastnených orchestrov pod taktovkou Zdeňka Gurského z Moravy a Jána Nemčeka, šéfa UH MV SR so skladbami Mutenská polka a Nashledanou Slovácko.   Program moderoval Ľubomír Straka.
Na záver sa na pódium nasťahoval hosť festivalu - moravskí Žadovjaci, ktorí zabávali prítomných až do neskorých večerných hodín.
Z hlavného organizátora Františka Fédera vyžarovala spokojnosť a radosť z vydareného podujatia. "Chcel by som sa poďakovať všetkým spoluorganizátorom, sponzorom, účinkujúcim i divákom za ich priazeň. Myslím si, že podujatie prinieslo mnohým radosť. Aj o to nám išlo. Potešilo nás, že prišli medzi nás i predstavitelia mesta - primátor Oliver Solga a viceprimátor Jozef Chynoranský, ktorým chcem poďakovať za podporu. Všetci sa už tešíme na IV. ročník, ktorý by sa mal uskutočniť 22. augusta 2004," povedal na záver F. Féder.

Ohodnoťte článok: