Uchádzajte sa o granty

Ing. Eva Lupová / September 2003 / Prečítané 1814 krát
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky a Delegácia Európskej komisie v Slovenskej republike zastúpené Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) uverejnili dve výzvy - jednu ku grantovej schéme rozvoja priemyslu a druhú ku grantovej schéme rozvoja cestovného ruchu.
O podporu z grantu priemyslu môžu požiadať súkromné výrobné podniky a neziskové organizácie z oblasti podnikania, vzdelávania a výskumné tímy realizujúce investičné aktivity zamerané na rozvoj produktov, produkčných kapacít a kvality, resp. oblasť výskumu, vývoja a zvýšenia informovanosti o inováciách. Uzávierka podávania žiadostí je 3.11. 2003, 16.1., 20.2., 26.3., 23.4. a 22.5. 2004.
Granty na podporu cestovného ruchu sú určené na podporu strategického plánovania cestovného ruchu, marketing, propagáciu, investície neziskovej povahy do infraštruktúry a zlepšenie poskytovania informácií. Uzávierka podávania žiadostí je 3.11. 2003.
Bližšie informácie k obom výzvam možno získať na http://www.nadsme.sk .