Ekumenický zájazd do Maďarska

EB / September 2003 / Prečítané 1544 krát
Združenie kresťanských dôchodcov usporiadalo za podpory Mestského úradu Pezinok a sponzorov ekumenický zájazd do Maďarska.
Zlatým klincom programu bola návšteva benediktínskeho opátstva na Panónskom vrchu v Panonhalme. V tamojšej bazilike sa konajú prekrásne organové koncerty, je tam veľmi dobrá akustika. V kláštore nás upútali staviteľské slohy, veľká knižnica a výstava obrazov.
V odpoludňajších hodinách sme navštívili partnerské mesto Mosonmagyaróvár, kde sme sa v kostole sv. Jána Nepomuckého zúčastnili na službách Božích, ktoré pre nás odslúžil miestny evanjelický pán farár. Potom sme sa presťahovali do kultúrneho domu, kde nás čakali miestni dôchodcovia. Na príjemnom posedení sme si zaspievali slovenské a maďarské piesne.
Stretnutie sa pretiahlo až do neskorých večerných hodín. Domov sme odchádzali s peknými spomienkami.
Počas celej cesty sme mali duchovný program. Spájal nás spoločný záujem žiť v každodenných veciach pre konečnú jednotu kresťanov, ochotu počúvať sa navzájom, viesť dialóg o veciach, ktoré nás spájajú.

Ohodnoťte článok: