Alkohol za volant nepatrí

September 2003 / Prečítané 1894 krát
Je tu čas oberačkových slávností, čas ochutnávania burčiaku i vína. Nič proti tomu, ale takmer denne sa dozvedáme, že vodič pod vplyvom alkoholu zrazil nevinného človeka alebo spôsobil dopravnú nehodu s následkom smrti. Dobre si rozmyslite, či si dáte pohárik na guráž predtým, ako si sadnete za volant. Veríme, že sa rozhodnete správne.
Podľa § 4 zákona NR SR č. 315/1996 o premávke na pozemných komunikáciach vodič nesmie:
- požiť počas vedenia vozidla alkoholický nápoj ani užiť inú návykovú látku;
- viesť vozidlo bezprostredne po požití alkoholického nápoja alebo po užití inej návykovej látky, alebo v čase, keď by ešte mohol byť pod ich vplyvom.
Z tohto zákona vyplýva zákaz jazdy pod vplyvom alkoholu, preto pred jazdou a počas jazdy nepožívajte alkoholické nápoje alebo iné návykové látky!
Podľa § 30 zákona NR SR č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch sa priestupku dopustí ten, kto:
- požije alkoholický nápoj alebo užije inú návykovú látku, hoci vie, že bude vykonávať zamestnanie alebo inú činnosť, pri ktorej by mohol ohroziť zdravie ľudí alebo poškodiť majetok;
- po požití alkoholického nápoja alebo po užití inej návykovej látky vykonáva činnosť uvedenú v predchádzajúcom bode;
- v stave vylučujúcom spôsobilosť, ktorý si privodil požitím alkoholického nápoja alebo užitím inej návykovej látky, vykonáva činnosť, pri ktorej by mohol ohroziť zdravie ľudí alebo poškodiť majetok.
Ak polícia pri kontrole zistí u vodiča požitie alkoholického nápoja alebo inej návykovej látky, vodič sa dopúšťa priestupku a zadržia mu vodičský preukaz. Rovnako vodičovi zadržia vodičský preukaz, ak odmietne vykonať dychovú skúšku. Okresný dopravný inšpektorát môže vodičovi uložiť pokutu do výšky 10 000 Sk a zákaz viesť motorové vozidlo do 24 mesiacov.
Zdá sa, že niektorí vodiči sú nepoučiteľní. V auguste si pod vplyvom alkoholu sadol za volant 22-ročný Pezinčan. V Kučišdorfskej doline v Pezinku policajná hliadka pri kontrole zistila, že Ivan má 1,26 mg/l alkoholu v dychu. Keďže v priebehu dvoch rokov už bol za podobný čin postihnutý a tentokrát viedol vozidlo aj napriek zákazu, neminie ho obvinenie pre trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
Z trestného výkonu marenia výkonu úradného rozhodnutia a ohrozenia pod vplyvom návykovej látky bol obvinený i 22-ročný Juraj z Pezinka. Na Bernolákovej ulici v Pezinku, kde ho zastavila policajná hliadka, riadil motocykel i napriek zákazu a s 0,42 mg/l alkoholu v dychu.
Podľa § 201 Trestného zákona, kto vykonáva v stave vylučujúcom spôsobilosť, ktorý si privodil vplyvom návykovej látky, zamestnanie alebo činnosť, pri ktorých by mohol ohroziť život alebo zdravie ľudí alebo spôsobiť značnú škodu na majetku:
- hoci bol za taký čin v posledných dvoch rokoch odsúdený alebo z výkonu trestu odňatia slobody uloženého za taký čin prepustený;
- hoci bol za obdobný čin spáchaný pod vplyvom návykovej látky v posledných dvoch rokoch postihnutý;
- ak spácha taký čin pri výkone zamestnania alebo inej činnosti, pri ktorých je vplyv návykovej látky obzvlášť nebezpečný, najmä ak vedie hromadný dopravný prostriedok, alebo;
- ak spôsobí takým činom, čo aj z nedbanlivosti, inému ublíženie na zdraví alebo väčšiu škodu na cudzom majetku alebo iný závažný následok, potresce sa odňatím slobody až na jeden rok alebo zákazom činnosti alebo peňažným trestom.
To znamená, že pokiaľ je zistené požitie alkoholického nápoja alebo inej návykovej látky u vodiča - účastníka dopravnej nehody, pri ktorej spôsobil zranenie osoby alebo poškodenie majetku, alebo ak vodič nerešpektuje rozhodnutie Okresného dopravného inšpektorátu o zákaze viesť motorové vozidlo, dopúšťa sa týmto vodič trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa § 201 Trestného zákona a môže byť odsúdený až na jeden rok odňatia slobody.

Ohodnoťte článok: