Vývoj nezamestnanosti v okrese

September 2003 / Prečítané 1931 krát
V roku 2003 má nezamestnanosť v okrese klesajúcu tendenciu. V januári bolo na Okresnom úrade práce evidovaných 1941 nezamestnaných (6,56 percent), k 31.7. to bolo už 1747 (5,89 percent). Počet evidovaných nezamestnaných klesol o 194.

Ku koncu júla bolo nezamestnaných 888 mužov a 859 žien. Znižuje sa aj počet nezamestnaných viac ako 12 mesiacov, v januári ich bolo 528 a v júli už len 378. Naopak zvyšuje sa počet nezamestnaných nad 50 rokov fyzického veku, ku koncu sledovaného obdobia ich bolo 390.
Ako nám povedala vedúca oddeleneia SPS Okresného úradu práce Darina Košútová, vývoj nezamestnanosti okrem samotnej aktivity klientov ovplyvnili aj aktivity OÚP. V spolupráci s troma vzdelávacími zariadeniami organizovali projekty zamerané na zvyšovanie právneho vedomia evidovaných nezamestnaných v oblasti pracovnoprávnych vzťahov. Zapojilo sa do nich 1109 klientov. Klienti z 13 obcí nášho okresu v počte 136 evidovaných nezamestnaných sa zapojili do Programu udržiavania pracovných návykov formou vykonávania menších služieb organizovaných obcou.


Ku koncu júla bolo nezamestnaných 888 mužov a 859 žien. Znižuje sa aj počet nezamestnaných viac ako 12 mesiacov, v januári ich bolo 528 a v júli už len 378. Naopak zvyšuje sa počet nezamestnaných nad 50 rokov fyzického veku, ku koncu sledovaného obdobia ich bolo 390.
Ako nám povedala vedúca oddeleneia SPS Okresného úradu práce Darina Košútová, vývoj nezamestnanosti okrem samotnej aktivity klientov ovplyvnili aj aktivity OÚP. V spolupráci s troma vzdelávacími zariadeniami organizovali projekty zamerané na zvyšovanie právneho vedomia evidovaných nezamestnaných v oblasti pracovnoprávnych vzťahov. Zapojilo sa do nich 1109 klientov. Klienti z 13 obcí nášho okresu v počte 136 evidovaných nezamestnaných sa zapojili do Programu udržiavania pracovných návykov formou vykonávania menších služieb organizovaných obcou.

Ohodnoťte článok: