Rekonštrukčné práce na teplovode

September 2003 / Prečítané 1565 krát
   Už sme viackrát písali, že tepelné hospodárstvo v našom meste je nevyhnutné rekonštruovať. Bude to náročná investičná akcia, ktorá po zrušení schválených investícií PHARE (2,160 mil. eúr), značne zaťaží rozpočet mesta.
Ako nám povedal primátor mesta Oliver Solga, niektoré rekonštrukčné práce sa už začali. Na teplovodnom rozvode v uzle - ul. 1. mája a Komenského, dochádzalo k najväčšiemu úniku horúcej vody, čo bolo možné v zime sledovať, keď tu pôda vôbec nezamŕzala. Tomu sa už zamedzilo tým, že tu bolo nainštalované nové izolované potrubie. Súčasne boli namontované nové ventily, ktorými sa dá odstaviť časť rozvodu, takže nebude potrebné pri havárii odstaviť celé sídlisko. Zároveň sa pripojila ZŠ Fándlyho na ústrednú kotolňu na Juhu.

Ohodnoťte článok: