Na ZŠ robili cez prázdniny opravy

September 2003 / Prečítané 1601 krát
  Riaditeľov pezinských základných škôl sme sa začiatkom septembra opýtali, aké opravy a rekonštrukcie sa robili cez prázdniny v ich školách.

   Mgr. Milan Janoga, ZŠ Fándlyho ul.: - V našej škole sme vymaľovali 4 triedy, chodby na I. poschodí, časť chodieb pri odborných učebniach a opravili sme nátery v troch triedach. Nová podlahová krytina je v 13 triedach. Budovala sa výmenníková stanica s napojením na centrálny zdroj tepla a rekonštrukcia basketbalového ihriska. Časť finančných prostriedkov poskytli rodičia a sponzori, výmenu krytiny a budovanie výmenníkovej stanice financuje Mesto. V septembri z mestských prostriedkov zabezpečíme ešte rekonštrukciu strechy.
   Mgr. Soňa Strmeňová, ZŠ Holubyho ul.: - V 15 triedach sme vymenili parkety za podlahovú krytinu z PVC, vymenili sme 115 lámp za neónky, urobili sme kompletnú rekonštrukciu sociálnych zariadení (WC chlapci) a namontovali sme 11 kusov nových plynových gamatiek. Opravy sa financovali z rozpočtu mesta.
   Ing. Ľubomír Macháček, ZŠ Pezinok-Orešie: - Vymaľovali sme triedy a zabezpečili šatne proti krádežiam (mrežovanie a výmenu zámkov). Všetky práce sme robili zatiaľ zo sponzorských prostriedkov. Máme prísľub od mesta, že nám v tomto roku bude financovať opravu strechy a dažďových zvodov.
   Mgr. Tatiana Sroková, zást. riaditeľky ZŠ Kupeckého: - Za pomoci mesta sme vymenili podlahovú krytinu na ploche 834 m2 a opravu strechy 500 m2. Z vlastného školského rozpočtu sme zabezpečili protišmykový náter v telocvični, vymaľovali niektoré triedy, chodby a hygienické zariadenia. Zrekonštruovali sme WC, opravili bezpečnostný systém. Za pomoci Rodičovského združenia sme zakúpili nové lavice a stoličky do jazykovej triedy.
   Mgr. Ľubomír Štiglic, ZŠ Na bielenisku: - Za pomoci zriaďovateľa mesta Pezinka sa nám podarilo zrekonštruovať v 6 učebniach podlahovú krytinu. V učebni, kde budú inštalované počítače je antistatická podlaha. Z mimorozpočtových prostriedkov sme vymaľovali školskú kuchyňu, výdajňu a celú jedáleň. V učebniach sme zrenovovali žalúzie, aby mali žiaci pohodu pri učení. Vo všetkých triedach sme urobili náter tabúľ ekologickými farbami. Povymieňali sme porozbíjané okná. Z ušetrených peňazí sa nám podarilo vymaľovať dve triedy a chodbu.

Ohodnoťte článok: